Rabo ClubSupport. Aan de slag met onze ambities

Rabo ClubSupport. Aan de slag met onze ambities

Het zo ver! Onze club doet mee aan Rabo ClubSupport en gaat aan de slag met de inrichting en exploitatie van onze nieuw te bouwen accommodatie. We krijgen 1-op-1 begeleiding van een expert die specialist is op het gebied van verenigingsondersteuning en ons van A tot Z zal begeleiden bij dit project.

Maartje Fleuren heeft veel kennis en kunde, in de sportwereld, in fusietrajecten, met samenwerkingsvormen en met de juridische kanten hiervan. Zij gaat begeleiden in het zoeken naar de meest optimale organisatievorm en te maken afspraken voor de exploitatie van de nieuwe accommodatie. We streven ernaar om dit project in de loop van 2024 te hebben afgerond.

De inzet van de expert wordt ons aangeboden door Rabo ClubSupport: het programma waarmee Rabobank sport- en cultuurverenigingen ondersteunt met kennis en de inzet van experts. We krijgen deze hulp niet zomaar! We hebben daarvoor een aanvraag voor Rabo ClubSupport ingediend. Hierin hebben we onze plannen toegelicht en uitgelegd waarom wij hierbij graag willen samenwerken met een expert.

Met het programma Rabo ClubSupport krijgen clubs en verenigingen de kennis en expertise die ze nodig hebben bij het realiseren van hun ambities.