Vrijwilliger worden

Vrijwilliger bij Westa

Een thuishaven met een veilige sportomgeving. Maak onze club blij met jouw talent. Wij gaan heel graag met jou aan de slag!

Veranderende sportomgeving

Toekomstbestendige vereniging

EEN VERENIGING OM TROTS OP TE ZIJN!

We kennen in Nederland een unieke verenigingsstructuur waar we trots op mogen zijn. Om daar in de toekomst van te kunnen blijven genieten zullen we ook moeten nagaan hoe we de vereniging zelf zo kunnen organiseren dat deze een belangrijke rol blijft spelen in een veranderende maatschappij.

Er verandert veel in de omgeving van verenigingen. De rol van de clubs en de clubhuizen anders. Wij bieden ook aan ongebonden sporters een plek en we kunnen met deze ontwikkeling ook sporters  betrekken bij activiteiten op de club!

Een andere ontwikkeling is de afnemende tijd die mensen beschikbaar zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dit vraagt om andere manieren van samenwerken met vrijwilligers en professionals binnen de vereniging die toekomstbestendig en eerlijk is.

Ook gaan we anders om met contributie, bijvoorbeeld door een dynamische contributie systeem op basis van gebruik en inzet bij sportdeelname en uitvoering vrijwilligerstaken voor de club.

Uitdaging om meer te gaan bewegen

Gezondheid en bewegen

EEN GOEDE PLEK ZIJN OM UITGEDAAGD WORDEN OM MEER TE BEWEGEN

Het stimuleren van lichamelijke en geestelijke gezondheid is enorm belangrijk. Het kan de basis leggen voor de rest van het leven. Bij de sportvereniging komen de leden om te sporten, maar ook voor anderen kan de vereniging een goede plek zijn om uitgedaagd te worden om meer te gaan bewegen.

Denk aan de ouders die hun kinderen komen halen en brengen of aan ouderen die overdag gebruik zouden kunnen maken van de faciliteiten van de vereniging. We zorgen dat ook deze groepen blijvend in beweging komen, op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften.

Tijdens en na corona hebben we gezien dat hulp en ondersteuning voor jongeren en studenten om mentale weerbaarheid te vergoten erg belangrijk is. Wij bieden een laagdrempelige locatie waar we bij uitstek een signalerende en faciliterende spelen.

Ook kunnen we een rol spelen in het stimuleren van een gezonde leefgewoonten voor iedereen die nu niet ziek is, maar op basis van de leefstijl wel een kans heeft om ziek te gaan worden. Op deze manier dragen we bij aan het voorkomen van ziekte, en daarmee een gezondere samenleving.

Het belang van sport en bewegen voor senioren

Fit en gezond ouder worden

HET BELANG VAN SPORT EN BEWEGEN VOOR KWETSBARE SENIOREN

Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van de 65-plussers en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven.

Van alle 65-plussers is 17% kwetsbaar door opeenstapeling van lichamelijke, psychische of sociale problemen (Bron RIVM: verschillen in kwetsbaarheid). Juist deze kwetsbare groep, met chronische
aandoeningen en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en beweegaanbod afgestemd
op hun kunnen.

Senioren kunnen bij Westa werken aan hun conditie, fitheid en vitaliteit en tegelijkertijd sociale contacten opdoen en onderhouden. Fifty+ ViTT is een vitaliteitsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor tafeltennis. Het programma aangeboden in Wessem en in Echt.

Sport en bewegen is belangrijk en essentieel als u 50+ bent.  Elke week tafeltennissen senioren in groepsverband en werken zij samen aan hun fitheid in de regio. Het aangeboden programma  verbetert de vaardigheid van bewegen op een veelzijdige en laagdrempelige wijze.  Alles gericht op een betere balans en conditie! 

Sport en educatie voor bevorderen van kansengelijkheid

Sport, onderwijs en educatie

MOGELIJKHEDEN VOOR KINDEREN, JONGEREN EN OUDEREN

Op het sportveld worden kinderen veel levenslessen bijgebracht: van teamwork en winnen tot discipline en het omgaan met verlies.

Wij willen een bredere rol spelen in educatie en onderwijs, bijvoorbeeld voor of na de training.

Onderwijs en educatie zijn een belangrijke voorwaarde voor kansengelijkheid. Wij bieden de mogelijkheid kinderen, jongeren en ouderen in contact te laten komen met beschikbare educatie en onderwijs, door alle doelgroepen te laten sporten of om te kijken naar sport.

Hier kunnen slimme combinaties gemaakt worden, bijvoorbeeld een rol spelen in de naschoolse opvang en in samenwerking met de school.

Organisatietalent en vrijwilligers gezocht

Maak onze club blij met jouw talent

HEB JIJ INTERESSE OM ALS VRIJWILLIGER AAN DE SLAG TE SLAAN?

Als vrijwilliger maak je onderdeel uit van onze organisatie. We zijn blij dat je op deze manier je betrokkenheid toont en dat je deze verantwoordelijkheid op je neemt. We hopen dat je veel plezier beleeft aan je vrijwilligerswerk.

Ben jij… hét nieuwe talent in de organisatie van onze sportvereniging? 

Heb jij interesse om als vrijwilliger bij Westa aan de slag te gaan? Westa is voortdurend op zoek naar gemotiveerde en gedreven vrijwilligers die samen met ons  willen ontwikkelen. Wij gaan heel graag met jou aan de slag!

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak via   secretariaat@westa.nl

 

Veilig en plezierig sporten voor iedereen

Aan de slag met sociale veiligheid

VEILIG EN PLEZIERIG SPORTEN VOOR IEDEREEN

We streven naar een sportomgeving die veilig en plezierig is voor iedereen.

Een sociaal veilige sport, waarin iedereen zich thuis voelt, begint met een goede basis.  Door als club te voldoen aan de 4 v’s, bieden we een stevige basis voor sociale veiligheid en zetten we mooie stappen in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. 

 1. Verenigingsbrede gedragscode
 2. Vertrouwenscontactpersoon op de club
 3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers 
 4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches

We werken samen aan een sociaal veilige sport voor iedereen.
Door ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat. Zo weet iedereen wat het gewenste gedrag is, maar neemt de club óók om twijfel weg wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken.

Veilige sportomgeving

Veilige sportomgeving

HET VOORKOMEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook in onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Een van de preventieve maatregelen die we als vereniging nemen is onder andere  het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers.

De vertrouwenscontactpersoon, is het eerste aanspreekpunt binnen onze sportorganisatie voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Westa heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Bij eventuele ervaringen met onveilige situaties is onze vertrouwenscontactpersoon Anita Cooke bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@westa.nl

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

  reyndesign jpg
  e6f2b60a-d143-4c55-92d7-9d58aa1c064a
  helwegen
  posno sport
  tibhar 1
  RaboClubSupport
  sloephuren limburg
  scooterhuren-limburg
  AH-logo-CMYK-metbalk
  Logo - BB Pont (1)
  sporttak platform