Westa

Contributies

Kies je Westa als jouw club

Niet genoeg geld? Jeugdfonds betaalt!

Kinderen en jongeren hebben perspectief nodig, zijn gebaat bij het ontmoeten van leeftijdsgenoten en zich uit te leven in sport of cultuur. Steeds meer gezinnen hebben geldzorgen en kunnen de sportclub niet (meer) betalen. Het fysieke, mentale en sociale effect hiervan op kinderen is groot. Ze bewegen weinig, voelen zich geïsoleerd en raken vaker gedeprimeerd.

Samen met Jeugdfonds Sport kunnen we jullie kinderen helpen. Hoe? Door te voorkomen dat ze
afhaken, omdat ze het lidmaatschap of de contributie van de club niet meer kunnen betalen. En door kinderen lid te maken die nu nog niet meedoen.

Belangrijke e-mail adres: secretariaat@westa.nl

WESTA CONTRIBUTIES


Contributies 2024
(bedragen op jaarbasis)

Omschrijving

 Contributie

beginner, geen competitie

 €     90,50

 

 

jeugd t/m 12 jaar  

 €   133,50

jeugd t/m 12 jaar, competitie

 €   174,00

jeugd t/m 12 jaar, lid jeugdselectie

 €   171,00

jeugd t/m 12 jaar, lid jeugdselectie, comp.

 €   215,50

 

 

jeugd 13 t/m 17 jaar

 €   157,00

jeugd 13 t/m 17 jaar, competitie

 €   199,00

jeugd 13 t/m 17 jaar, lid selectie

 €   232,50

jeugd 13 t/m 17 jaar, lid selectie, comp.

 €   276,00

 

 

Senior

 €   171,00

senior, competitie

 €   247,50

senior, lid selectie

 €   248,50

senior, lid selectie, competitie

 €   335,00

 

 

donateur/ouder

 €     69,00

De contributies worden per half jaar in rekening gebracht

Belangrijke e-mail adres:
secretariaat@westa.nl

VOOR OUDERS

Te weinig geld om contributie te betalen?

Meedoen is belangrijk

Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat de toename van armoede ten koste gaat van sport en cultuur voor kinderen. Financiële problemen dreigen bij steeds meer gezinnen. We begrijpen dat mensen de hand op de knip moeten houden. Met financiële hulp kunnen we echter voorkomen dat kinderen na de zomervakantie niet meer deelnemen aan sport en cultuur. Daarom lanceert het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook dit jaar weer de campagne Kies een club. Belangrijk om u als ouder te laten weten dat het Jeugdfonds kan helpen zodat uw kind lid kan blijven (of worden) van onze club.

Voor élk kind

Sport en cultuur verrijkt het leven van elk kind. Bij een club maken kinderen nieuwe vrienden, leren ze rekening te houden met elkaar, krijgen en vergroten ze hun zelfvertrouwen en vergeten ze even hun zorgen. Dat gunnen we alle kinderen. We hopen daarom na de zomervakantie weer veel kinderen te verwelkomen.

Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.

reyndesign jpg
e6f2b60a-d143-4c55-92d7-9d58aa1c064a
helwegen
posno sport
tibhar 1
RaboClubSupport
sloephuren limburg
scooterhuren-limburg
AH-logo-CMYK-metbalk
Logo - BB Pont (1)
sporttak platform