Sportakkoord

Sportakkoord Maasgouw

Vitale sportaanbieder

Sportakkoord

Sport verenigt Nederland

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

Sportakkoord Maasgouw

Van, voor en door de sport

Het Sportakkoord Maasgouw  heeft gekozen voor de volgende ambities:

  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Inclusief sporten en bewegen.

Het Sportplatform coördineert de acties uit het sportakkoord en verbindt iedereen die zich inzet voor sport, bewegen en gezondheid. Het platform heeft stimuleringsbudget beschikbaar voor organisaties/initiatiefnemers die betrokken willen zijn bij het Sportakkoord Maasgouw. Op deze manier kunnen projecten en programma’s uitvoering geven bij de realisatie van genoemde ambities. 

Westa maakt deel uit van het Sportplatform Maasgouw.

reyndesign jpg
e6f2b60a-d143-4c55-92d7-9d58aa1c064a
helwegen
posno sport
tibhar 1
RaboClubSupport
sloephuren limburg
scooterhuren-limburg
AH-logo-CMYK-metbalk
Logo - BB Pont (1)
sporttak platform