Westa start pilot project met de introductie van pickleball

Westa start pilot project met de introductie van pickleball

Middels de ondersteuning van een eenmalige subsidie vanuit het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord Maasgouw start Westa de komende maanden in haar accommodatie met de introductie van pickleball.

Pickleball is een wereldwijd snelgroeiende, dynamische racketsport, afkomstig uit de USA. Deze sport is een combinatie van badminton, tafeltennis en tennis. Het speelveld heeft de omvang van een badmintonveld. De bal is qua afmetingen kleiner dan een tennisbal, is van plastic en bevat gaten. Het net is iets kleiner dan een tennisnet. Het racket, paddle genoemd, is hard, van hout of carbon.

Westa wil met pickleball nieuw beweeg- en sportaanbod introduceren en toevoegen aan het huidige tafeltennis aanbod. Sporten is vooral plezier maken, bewegen, ontspannen en ontmoeten. De uitbreiding met het nieuwe aanbod zorgt daarnaast voor een toename van het aantal deelnemers. Nieuwe leden die ook beschikbaar zijn voor vrijwilligerstaken. Samenvattend een nieuwe doelgroep die verdere groei en een evenwichtige bezetting van de eigen accommodatie naar de toekomst toe mede mogelijk maken.

Het pilotproject met introductie vindt in de loop van 2023 en 2024 plaats in Tafeltenniscentrum Wessem. Westa neemt daar een jaar de tijd voor om in de huidige accommodatie te pionieren met pickleball, met voorlopig de aanleg van één speelveld. Bij het in gebruik nemen van de nieuwe accommodatie in het derde kwartaal van 2024 wil Westa de vereniging, de accommodatie en het sportaanbod een boost geven door de brede introductie van pickleball. Omdat de afmetingen van een pickleball veld identiek zijn aan die van een badmintonveld is het ideaalbeeld om in de komende jaren een mini racketsportcentrum te exploiteren met de mogelijkheden van een breed en divers aanbod van tafeltennis, pickleball, (dynamic) tennis en badminton.

Pickleball is voor iedereen: een klein veld, snel geleerd, licht materiaal en goedkoop

Pickleball verbindt: korte wedstrijden en daarna altijd wisselen met anderen

Pickleball blijft leuk: een verslavend spelletje waardoor sporten vanzelf gaat

Een korte introductie met uitleg van de belangrijkste regels: https: //www.youtube.com/watch?v=fTvPYdKZqO0&t=4s

Wij gaan u de komende tijd op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de introductie van pickleball bij Westa.