Veilige sportomgeving en grensoverschrijdend gedrag

Veilige sportomgeving en grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook binnen onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op onze organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Een van de preventieve maatregelen die we als vereniging nemen is onder andere  het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers.

Westa heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Bij eventuele ervaringen met onveilige situaties is onze vertrouwenscontactpersoon Anita Cooke bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@westa.nl