Kogel door de kerk nieuwe accommodatie van Westa

Kogel door de kerk nieuwe accommodatie van Westa

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad van Maasgouw in de raadsvergadering ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet voor het project huisvesting van de verenigingen van Wessem. Dat betekent dat er na jaren van plannen maken groen licht is voor het realiseren van een nieuw onderkomen voor Westa.

Na de jaarwisseling zal met de uitvoeringsfase van de nieuwe accommodatie worden gestart. Oplevering van de accommodatie staat gepland voor het derde kwartaal 2024.

De nieuwe accommodatie
De nieuwe accommodatie heeft een hoge speelzaal van 308 m2 met een materiaal berging van 25 m2. Voor ontmoeten en ontspannen wordt er een ontmoetingsruimte met bar gerealiseerd van 81 m2. Deze ruimte kan nog flexibel worden vergroot met een vergaderruimte van 49 m2. Facilitair zijn een keuken met berging en kleedlokalen met douches voorzien.

Van oud naar nieuw
Van de oude accommodatie van Westa, voor uitsluitend tafeltennis, naar een toekomst gerichte accommodatie die ook mogelijkheden biedt voor uitbreiding van activiteiten en deelname.  Sportstimulering en nieuw aanbod om zo meer mensen aan het sporten te krijgen. Ontmoeten, Ontspannen en Ontwikkelen, dat is het idee.