Ontspannen

Ontspannen

Trefpunt Westa
Kloosterlaan 6b, Wessem
0475-561338

Trefpunt Westa maakt het mogelijk om met uitgebreid sportaanbod in te spelen op de vraag van inwoners van de dorpskernen van Maasgouw. Het aanbieden van sportactiviteiten in diverse variëteit en spelvormen. Westa Tafeltennis wordt daarmee een plek voor jong en oud en voor mensen die ongebonden willen sporten.

Trefpunt Westa, ontmoetingsplaats voor tafeltennis voor jong en oud.

Trefpunt Westa wordt een ontmoetingsplaats die ‘gedeeld’ wordt. De accommodatie is er dan niet alleen voor de ‘eigen’ tafeltennisclub, maar wordt ook een plek waar buurtbewoners en deelnemers die samenkomen om te bewegen, voor een praatje, een cursus of misschien wel voor huiswerkbegeleiding. Delen wordt zo samenwerken aan het welzijn in de dorpskernen. Trefpunt Westa zorgt door deze initiatieven en activiteiten voor toename van leefbaarheid in de dorpskern Wessem en voor vitaliteit van de inwoners. Met name door het vernieuwen en verbreden van sportaanbod.