Participatie

Trefpunt Westa
Kloosterlaan 6b, Wessem
0475-561338

Om als Westa Tafeltennis lokaal van onmisbare betekenis te zijn, is het van belang om meer te zijn dan enkel een sportvereniging die een sportactiviteit verzorgt.

Trefpunt Westa, ontmoetingsplaats voor tafeltennis voor jong en oud.

Het is van maatschappelijk belang dat er aandacht is voor groepen in de samenleving en dat nadrukkelijk ook aandacht uitgaat naar de in omvang toenemende groep ouderen die minder worden bereikt met het reguliere aanbod van een sportvereniging. Onze ‘open club’ gedachte en de gekozen insteek van ‘Trefpunt Westa’ bieden mogelijkheden om in krimpregio’s lokaal een sterkere positie te verkrijgen en hiermee een grotere kans op toekomstbestendigheid.