De vereniging

Sportklimaat binnen de vereniging

Bestuurders

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het sportklimaat binnen de gehele vereniging en zorgt ervoor dat de andere groepen binnen de vereniging op hun gebied kunnen werken aan een veilig sportklimaat. Het bestuur zorgt ervoor dat een veilig sportklimaat een plaats krijgt in het beleid van de vereniging en dat hier ook uitvoering aan gegeven wordt. Hierbij is het erg belangrijk dat zij hierin hun rol en verantwoordelijkheid nemen. Als het bestuur het goede voorbeeld geeft zal de rest van de vereniging het goede voorbeeld doen volgen.

Trainers, coaches en begeleiders 

Trainers, coaches en begeleiders zijn actief op de sportvloer en hebben veel contact met de sporters. Zij zijn er ook voor verantwoordelijk dat de sporters weten hoe ze zich dienen te gedragen en hen hierop te coachen. Zij zien in de praktijk hoe de sporters omgaan met bepaalde situaties en kunnen goed bepalen of de gedragsregels van de vereniging duidelijk zijn of dat er behoefte is aan het opstellen van gedragsregels zodat iedereen weet wat het gewenste gedrag binnen de vereniging is. Daarnaast hebben de trainers, coaches en begeleiders maximaal invloed op het sportplezier van de spelers en deelnemers.

Scheidsrechters

Veel discussies die achter de tafel ontstaan komen door verschillende interpretaties van de spelregels. De scheidsrechter is eigenlijk degene die in de gaten houdt of de spelregels juist worden toegepast. Alleen is er binnen de tafeltenniswereld bij de meeste wedstrijden geen officiële scheidsrechter en wordt er door de spelers van de teams zelf geteld. Dit levert soms situaties op waarin de persoon achter de tafel niet optreedt als scheidsrechter en de spelers het onderling moeten oplossen.

Sporters en toeschouwers

Het is natuurlijk erg fijn als de sporters en toeschouwers zelf ook goed om de hoogte zijn van de regels. Dit zorgt voor minder discussie en irritatie naar de scheidsrechter en elkaar want uiteindelijk sporten we allemaal omdat we de sport leuk vinden, niet om met elkaar in discussie te gaan.
Om de spelregelkennis te bevorderen heeft de NTTB www.tafeltennismasterz.nl ontwikkeld. Op dit online platform kunnen sporters en toeschouwers op een laagdrempelige manier meer leren over spelregels en hun spelregelkennis testen.

Ouders

Ouders spelen een essentiële rol in het sportplezier van een kind. Niet alleen door te komen kijken en aan te moedigen tijdens trainingen of wedstrijden maar ook door thuis het sportplezier te stimuleren. Veel ouders denken wel te weten hoe ze zich moeten gedragen maar de vraag is of dit ook overeenkomt met de wens van het kind en de teamgenoten van het kind.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag binnen de tafeltennissport waardoor jij je onveilig voelt of iemand in jouw omgeving zich onveilig voelt. Dit gaat om gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Ieder gesprek is en blijft vertrouwelijk. In zo’n gesprek wordt je waarschijnlijk vooruit geholpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Accommodatie

Een goede accommodatie is essentieel voor een tafeltennisvereniging. Het is de plek waar de leden elkaar ontmoeten, trainen, hun wedstrijden spelen en hun feestje vieren: kortom de ontmoetingsplek waar alle verenigingsactiviteiten plaatsvinden. De vereniging vindt het belangrijk dat de tafeltennissers in een veilige omgeving kunnen sporten en samen zijn.

Statuten

De organisatie van de vereniging wordt bepaald door de wet en de statuten. De statuten zijn het geheel van regels waaraan de vereniging gedurende haar bestaan is onderworpen. Afwijken van de statuten is wettelijk niet toegestaan, zelfs niet als alle leden het met een afwijking eens zijn. Als afwijking van de statutaire bepalingen nodig of gewenst is, dan zal de algemene ledenvergadering tot wijziging van deze bepaling moeten besluiten. Vervolgens moeten de aanpassingen van de statuten door de notaris in een nieuwe akte worden opgenomen.

Huishoudelijk reglement

Naast de statuten wordt het interne recht van een vereniging ook beheerst door het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement van een vereniging omvat vaak diverse onderwerpen zoals procedurevoorschriften, inhoudelijke voorschriften rondom het gebruik van de accommodatie en gedragsregels, bijvoorbeeld kledingvoorschriften.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen een vereniging en wordt gevormd door de leden van de vereniging. De wet zegt dat het bestuur van een vereniging jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen aan de ALV.  Ieder lid van de vereniging heeft toegang tot de ALV en recht om zijn of haar stem uit te brengen. Ouders van jeugdleden hebben in principe geen stemrecht tenzij dit door de vereniging in de statuten zo is bepaald. 

Pont
e6f2b60a-d143-4c55-92d7-9d58aa1c064a
sloephuren limburg
helwegen
sporttak platform
logo-anytime-maasbracht
logo-anytime-panheel
maasgouw