Corona en aansprakelijkheid

Corona en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bij Corona

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij Corona? Is het bestuur van de thuisspelende vereniging verantwoordelijk bij een besmetting of toch de speler die zijn naam invult op de registratielijst? Of is dit geen issue, omdat het lastig vast te stellen is waar de besmetting heeft plaatsgevonden?

De noodverordeningen en corona protocollen zeggen hier niets over. Meer duidelijkheid is er in termen van verantwoordelijkheden van betrokkenen. Een algemeen uitgangspunt van de noodverordeningen en protocollen is dat de vereniging verantwoordelijk is dat de corona regels zo goed mogelijk worden nageleefd in de accommodatie die ze gebruiken. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de corona maatregelen. Wanneer blijkt dat de corona maatregelen niet goed worden nageleefd door een vereniging, kan de gemeente als uiterste sanctie besluiten de vereniging (eigen accommodatie) te sluiten, de vereniging de toegang tot de gehuurde zaal te ontzeggen of die zaal helemaal te sluiten. Dit is analoog aan de handelwijze bij horeca, theaters, scholen en bv. rechtbanken.

Stel dat er besmettingen zijn die bij bron- en contactonderzoek te herleiden zijn naar een vereniging. Als het gaat om aansprakelijkheid is het basisprincipe dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen schade, tenzij een ander aantoonbaar voor deze schade verantwoordelijk is. In het geval van een corona besmetting is dat het geval als:

  • Vastgesteld kan worden door wie iemand besmet is
  • Die besmetting tijdens de aanwezigheid in een verenigingsaccommodatie heeft plaatsgevonden.
  • Degene die het virus overgedragen heeft, zelf wist dat hij besmettelijk was (wat je bij a-symptomatische Covid-19 of kort na je eigen besmetting vaak niet kunt weten)
  • En als hij dat wist ook nog opzettelijk het protocol heeft overtreden waardoor de besmetting plaats kon vinden.

Als dat allemaal bewezen is (en dat is heel vaak niet mogelijk), kan de persoon die de besmetting veroorzaakt heeft aansprakelijk gesteld worden. Waarbij de ernst van de gevolgen ook nog een rol speelt.

Hieruit is af te leiden dat de vereniging alleen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden als deze:

  • Zich niet aan de noodverordeningen en corona protocollen heeft gehouden, bijvoorbeeld de registratie van de aanwezigen
  • Wist dat er een besmettelijk persoon aanwezig was en daar niets aan heeft gedaan (die persoon de toegang tot de accommodatie weigeren)

Mensen zonder ziekteverschijnselen weten meestal zelf niet dat ze besmettelijk zijn, en dan kun je niet van een vereniging verwachten dat die het wel weet.

Conclusie
Als een vereniging zich aan de noodverordening en het voor zijn situatie geldende protocol houdt, lijkt de kans dat de vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor een besmetting nagenoeg nul. Wel bestaat het risico dat de gemeente in geval van aan de accommodatie van een vereniging toe te schrijven besmettingen besluit die accommodatie te sluiten, hetzij voor die vereniging, hetzij helemaal. Maar dat is iets heel anders dan aansprakelijkheid en zal op dat gebied zelden of nooit gevolgen hebben voor de vereniging.

AnytimeFitnessLogo-Maasgouw_Page_1
e6f2b60a-d143-4c55-92d7-9d58aa1c064a
helwegen
posno sport
tibhar 1
rb_logo_jpg
52263873_1318366084994933_4051159715051208704_n
AH-logo-CMYK-metbalk
sporttak platform
ralph kessels
scooterhuren-limburg
sloephuren limburg