Zomerprogramma Westa

Zomerprogramma Westa

Beste spelers, leden, trainers, ouders en andere Westa vrienden,

Wat zijn we blij dat we het (tafeltennis)aanbod vanaf mei j.l weer op hebben kunnen pakken. Helaas houdt de COVID-19 pandemie ons nog steeds bezig. In aanloop naar het najaar seizoen hopen wij dat het weer snel stijgende aantal bestemmingen onder controle gehouden kan worden, zodat ook Westa het aanbod kan blijven aanbieden. Laten we ervan uitgaan dat we in september eindelijk weer kunnen starten met de competities!

Net als in 2020 gebruiken we de zomerperiode om de achterstand in te halen. Dat betekent dat er in het huidige trainingsschema de gehele vakantieperiode wordt doorgetraind. In de bijlage vinden jullie nogmaals het trainingsschema. In verband met vakanties van trainers zoeken we op enkele momenten naar geschikte vervangers. Indien we die niet vinden kan het zijn dan er enkele trainingen afgelast worden. Via deze weg de oproep om je tijdig af te melden bij de trainers indien je door omstandigheden afwezig bent.

Om mensen te enthousiasmeren voor de tafeltennissport openen we in de zomermaanden weer onze poorten voor potentiële leden. In deze maanden kan er kosteloos kennis worden gemaakt met de tafeltennissport. Natuurlijk kunnen jullie ook vrienden, familie en klasgenootjes stimuleren om eens kennis te maken met de tafeltennissport!

In april j.l. hebben we jullie per brief geïnformeerd over het uitstellen van de inning van contributies. In augustus zullen we alsnog de contributie voor het eerste half jaar van 2021 sturen. Wij hopen op begrip en solidariteit om gezamenlijk zo goed mogelijk uit deze crisis te komen. De ALV van 2020 in combinatie met een gezellig start-up moment volgt in verband met de corona maatregelen na de zomerperiode.

Bedankt voor jullie steun en vertrouwen. Geniet op een veilige manier van de zomervakantie en we zien elkaar graag in Tafeltenniscentrum Wessem.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Technische commissie Westa