De batjes kunnen weer uit de kast

De batjes kunnen weer uit de kast

Eindelijk! We kunnen onze batjes weer uit de kast halen. 

Wij zijn blij dat we door de versoepelingen onze favoriete sport weer kunnen uitoefenen. En gelukkig ook meteen voor alle doelgroepen binnen onze vereniging. We informeren jullie onderstaand graag over urgente zaken.

Competitie najaar 2021
Naar aanleiding van de mail van vorige week graag uiterlijk 23 mei per mail naar gommersmarnik@gmail.com aangeven of je in de periode september-december competitie wilt spelen. 

TTO Limburg

Op dit moment is er nog geen volledige duidelijkheid over de vorm waarin het TTO-programma wordt vormgegeven. De intentie van TTO Limburg is om zo snel mogelijk weer te herstarten. 

Nieuw trainingsprogramma
Na een lange periode zonder tafeltennis is er gekozen een aangepast programma aan te bieden tot aan de zomervakantie. Dit programma wordt per mail verstuurd naar de leden. De keuze is hiervoor is met name gericht op het voorkomen van fysieke ongemakken en blessures. Daarnaast worden er tot september geen wedstrijden gespeeld. De komende maand bespreekt en evalueert de technische commissie de voortgang en opkomst van alle trainingen met het oog op de zomerperiode en de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Herstart vanaf dinsdag 25 mei 
Het ‘Aangescherpt sportprotocol Westa V9’ is te vinden op deze website in het Corona dossier. We vragen jullie dit protocol door te nemen en alle richtlijnen te volgen. Het trainen volgens het nieuwe trainingsprogramma wordt gestart op dinsdag 25 mei 2021. De indeling geldt tot en met minimaal 23 juli 2021. Een besluit of er in de zomervakantie wordt doorgetraind volgt later. Dit is afhankelijk van de animo en beschikbaarheid.

Voor vragen en/of opmerkingen over trainingen en competitie of om aan/af te melden voor bepaalde trainingsmomenten kunnen jullie terecht bij Marnik Gommers (gommersmarnik@gmail.com en 06-29047666). 

Tot snel bij Westa!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Westa Tafeltennis