Westa steekt leden een hart onder de riem

Westa steekt leden een hart onder de riem

We missen jullie! Dat was de boodschap van ons filmpje begin januari, maar helaas geldt die boodschap nog steeds. We hoopten in het nieuwe jaar snel op betere tijden. Helaas houdt de COVID-19 pandemie de wereld, Nederland maar ook ons nog steeds stevig in zijn greep. De situatie is en blijft hoogst onzeker, zo ook voor Westa.

In Tafeltenniscentrum Wessem is het stil, heel stil. Vanaf december 2020 geen enkele activiteit, geen training, geen wedstrijd en ook geen gezellig samenzijn. Vanaf vorige maand zijn we gestart met alternatief aanbod. We organiseren sport, spel- en fysieke trainingen in de buitenlucht, verzorgen online bijscholingen en blijven dagelijks samen in beweging middels de ‘Ommetjes app’. Hoe lang dit aanhoudt is nog niet duidelijk, al kijken we positief naar de toekomst. Op korte termijn plaatsen we aan de voorzijde van onze accommodatie ook een ‘outdoor’ tafel om toch voor alle doelgroepen laagdrempeliger met elkaar te kunnen tafeltennissen. Daarnaast introduceren we op deze buitentafel een nieuwe spelvorm, Headis!

Op de achtergrond werken we keihard aan een vitale bloeiende tafeltennisvereniging na COVID-19. Onze doelstelling blijft om alle ambities ook na deze vreemde periode samen op te pakken. We proberen niet enkel de schade die COVID-19 aanricht te beperken, maar we proberen ons ook creatief en innovatief door te ontwikkelen.

Stiekem hopen we ergens dit voorjaar weer open te mogen om toch de trainingen weer te starten. Net als in 2020 zullen we dan wellicht de zomerperiode gebruiken om de achterstand in te halen. Dat is dan ook de reden waarom er voor het 1e halfjaar nog geen contributie in rekening wordt gebracht. In afwachting van de positieve ontwikkelingen zal op een later moment hierop worden teruggekomen. Daarbij zijn we als bestuur op zoek naar een passende compensatie voor het nauwelijks kunnen beoefenen van de tafeltennissport. Ook de ALV van 2020 stellen we voorlopig uit. We hopen deze later dit jaar fysiek in onze accommodatie te organiseren. Hopelijk in combinatie met feestelijk en gezellig start-up event.

Wij vertrouwen op begrip en solidariteit vanuit iedereen om gezamenlijk zo goed mogelijk uit de crisis te komen en de activiteiten zo snel mogelijk weer op een veilige wijze op te kunnen pakken. Ook willen we jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen. Wat fijn dat jij bij Westa bent! 

Voor nu: blijf gezond, hou vol en hopelijk tot snel in het Tafeltenniscentrum!

Bestuur Westa Tafeltennis