NTTB in antwoord op FAQ over Corona

NTTB in antwoord op FAQ over Corona

Het hoofdbestuur van de NTTB realiseert zich dat u als afdeling, vereniging en niet in de laatste plaats u als lid behoorlijk wordt getroffen door de maatregelen van het kabinet. Echter, ze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met onze mooie sport. Naar aanleiding van de maatregelen hebben ons veel vragen bereikt over de consequenties. Met deze berichtgeving willen we graag antwoord geven op de meest gestelde vragen die specifiek zijn voor tafeltennis.

Voor de algemene vragen over het Coronavirus en Sport verwijzen we naar de FAQ’s op website van NOC*NSF.

Accommodaties

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle corona maatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat sportaccommodaties in ieder geval dicht moeten blijven tot die datum. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het corona virus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Het hoofdbestuur volgt de lijn van het kabinet en wacht de communicatie voor de periode na 28 april af. Hierbij houdt zij rekening met een eventuele verlenging van de maatregelen.

Competitie

Alle competities worden beëindigd.

Landelijke seniorencompetities (exclusief eredivisie en 1e divisie)
In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie naar/degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd.

Eredivisie, 1e divisie en landelijke jeugd
Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. Voor de eredivisies, 1e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.

Afdelingscompetitie
Inmiddels hebben alle afdelingen deze lijn voor de afdelingscompetities gevolgd. Nadere uitwerking door de betreffende afdeling of de landelijke competitieleiders volgt. Kijk hiervoor ook op de betreffende afdelingssite.

Toernooien

NTTB-toernooien
Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 augustus 2020 komen te vervallen. Hier verwijzen wij naar het verbod op samenkomsten en de hierop opgelegde sancties en boetes. Het hoofdbestuur ziet het als ongepast om voor augustus nog evenementen plaats te laten vinden, omdat dan het signaal verkeerd begrepen kan worden en er toch wordt doorgetraind in de komende periode en het verbod van de overheid wordt genegeerd. Als door de overheid nieuwe regels worden afgekondigd die dat wel toelaten, is het hoofdbestuur bereid om eerder genomen besluiten aan te passen of te herzien.

Overige toernooien
Voor niet door de NTTB georganiseerde toernooien geeft het hoofdbestuur het dringende advies de ontwikkelingen goed te volgen en zich aan te sluiten bij het besluit van het hoofdbestuur.

Financiële zaken

Contributie leden
De vereniging heeft het vaak al moeilijk genoeg door het wegvallen van eventuele bar inkomsten en overige inkomsten. Het hoofdbestuur doet daarom een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor zover dat nog niet is gedaan, te blijven voldoen. De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen, ook al is de vereniging gesloten voor competitie of trainingen.