U P D A T E - verlenging maatregelen tot 1 juni

Beste leden, spelers, ouders en betrokkenen,

Inmiddels zijn gisteren door het kabinet nieuwe maatregelen genomen die rechtstreeks gevolgen hebben voor onze vereniging en leden. Het Hoofdbestuur van de NTTB is vandaag bij elkaar gekomen en heeft in de lijn met de eerdere besluiten en de gegeven adviezen de volgende besluiten genomen:

– De landelijke voorjaarscompetitie wordt beëindigd. In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie naar /degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen. Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd. Voor de eredivisies en 1 e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie. Wij gaan er van ui t dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;

– Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 augustus 2020 komen te vervallen;

– Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld ( dit betreft met name de selecties voor internationale toernooien);

– In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020;

Blijf gezond en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Westa